Onako kako je priroda stvorila
RAJ Voda - Rajkovićki izvori
14202 Rajković, Mionica
Info i porudžbine: 060/ 5600 576

"Rajkovićki izvori" d.o.o.

Privatno preduzeće za proizvodnju mineralne vode

  • Rajkovićki izvori doo Raj voda
  • Fabrika Rajkovićki izvori
  • Fabrika za punjenje Raj vode
  • Flaširana Raj voda

Misija, vizija i cilj našeg preduzeća

Privatno preduzeće za proizvodnju mineralne vode "Rajkovićki izvori" d.o.o. na tržištu se pojavilo sa svojim proizvodima 2007. godine, kada je i fabrika puštena u rad i zauzelo zapaženo mesto po plasmanu vode na tržištu. Nalazi se u selu Rajković, opština Mionica, i reč je o savremenom postrojenju površine preko 3000m2.

Raj voda je prirodno negazirana mineralna voda sa izvorištem iz netaknutih planinskih dubina, u ekološkom okruženju. Hidrogeološkim istraživanjima na bunaru RAJ-1 i RAJ-2, dokazano je postojanje rezervi kvalitetne, niskomineralizovane prirodne vode za svakodnevnu upotrebu, sa izbalansiranim odnosom minerala.

Misija kompanije Rajkovićki izvori doo je da na savremen, društveno odgovoran, i ekonomski prihvatljiv način, proizvodi i puni kvalitetnu, niskomineralizovanu, prirodnu vodu za svakodnevnu upotrebu, stavljajući je na raspolaganje domaćim i stranim potrošačima.

Korišćenjem najsavremenije tehnologije i naporima koje ulaže da se blago čiste izvorske vode stavi na raspolaganje potrošačima, preduzeće "Rajkovićki izvori" d.o.o. ima viziju da njena ideja zaživi.